Öykümüz

Tahminimizce her lise öğrencisi kendi okuluna ait bir topluluk oluşumuna sıcak bakacaktır. Nitekim biz de aynı sıralarda, yan yana öğrenim görmüş 5 dost olarak 2020 Eylül ayında okulumuz için bu tarz bir girişimde bulunduk.

Her birimiz, kendi dönemlerimizde okulun sosyal açıdan en aktif öğrencilerindendik diyebiliriz. Bu interaktif beraberliği koruyabilmek ve sürdürebilmek adına bu derneği kurmuş bulunmaktayız.

Aslına bakarsanız buna bir dernek gözüyle bakmanın da yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Hedeflerimizi anlattığımız yazımızda da belirttiğimiz gibi bunu bir ağ veya bir diğer tabiri ile “network” olarak tanımlamak daha uygun olacaktır.

Kimimiz okul etkinliklerinde sunucu, okul korosunda görevli, komedi skeçlerinde oyuncu, etkinliklerde reji ve bunlar gibi daha birçok diğer aktiviteye katılmış kurucular olarak bu sosyalliği tatmış ve bundan mütevellit okulumuz ile çok kalıcı bir bağ kurmuş bulunmaktayız.

Bu durumun bütün GAL'liler için geçerli olmasını istediğimizden dolayı bu topluluğu hayata geçirmiş bulunmaktayız.

Saygılarımızla,

Gölbaşı Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Kurucuları